Moving Advertising

Altijd in beweging!

Privacy statement

 

Moving Advertising, Bijenlaan 6, 7595 BE Weerselo is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen en/of omdat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten
- Niet met anderen zullen delen
- Zorgvuldig beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

Moving Advertising B.V. Bijenlaan 6, 7595 BE Weerselo

+31 541 533 558

info@moving-advertising.nl
http://www.moving-advertising.nl

Doeleinden:

Moving Advertising verwerkt en verzamelt op rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” persoonsgegevens om vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden, nieuwsbrieven te kunnen sturen en om een mail te kunnen sturen en/of te bellen om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de dienstverlening of indien wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld.

Persoonsgegevens:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Uw rechten:

U heeft het recht:

- Om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van uw gegevens
- Bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens
- Uw toestemming in te trekken
- Uw gegevens over te dragen
- Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Bewaartermijn:

Moving Advertising bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Cookies:

De website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/

De bewaartijd van analytische cookies die websitebezoek meet, is 2 jaar.

Automatische verzameling en besluitvorming:

IP-adressen van bezoekers worden vastgelegd in webserver logfiles voor analyse. Moving Advertising gebruikt Microsoft Office voor het verwerken van gegevens met betrekking tot offertes en orders en het versturen van orderbevestigingen en facturen.

Beveiliging:

Moving Advertising zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uitsluiting:

Bij constatering van misbruik of oneigenlijk gebruik, kan toegang tot de website worden geweigerd.